Alytaus ID

Projektu yra skatinamas darbingų ir ekonomiškai neaktyvių bei jauno verslo subjektų atstovų verslumo ugdymas bei savarankiško verslo pradžia ir plėtra Marijampolės mieste. Projekto metu moksleiviams bus organizuojama verslumo  bei bendrųjų įgūdžių mokymai, siekiant jiems suteikti pagrindines kompetencijas, ugdančias verslumo gebėjimus.

Atlikti darbai: Logotipas